Privacy Policy

В Kolbeg третираме информацията, която ни предоставяте, за да предоставим исканата услуга. Предоставените данни ще се съхраняват, докато търговските отношения се поддържат или през годините, необходими за спазване на правните задължения. Данните няма да бъдат прехвърляни на трети страни освен в случаите, когато има правно задължение. Имате право да получите потвърждение дали обработваме вашите лични данни в Kolbeg, поради което имате право на достъп до вашите лични данни, коригиране на неточни данни или искане за нейното изтриване, когато данните вече не са необходими.
Също така, като приемете Общите условия, искаме вашето разрешение да предлагате продукти и услуги, свързани с онези, които са поискали, и да ви държим като клиент.


Информация за контакт

Габрово

0896 77 92 19

info@kolbeg.bg

kolbeg.bg